Bensin


 

Bensin 95

Vår bensin uppfyller kraven för optimal effekt i motorn, skapar så låg miljöbelastning som möjligt och möjliggör effektiv avgasrening.

Den 95-oktaniga bensinen innehåller max 5 % etanol som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen av etanol minskar de fossila koldioxidutsläppen med 5 %.

Våra bensinkvaliteter uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS 15 54 22.

SÄKERHETSDATABLAD BENSIN 95

 

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt motorbränsle som i stort sett är fri från de skadligaste komponenterna och därmed avger mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med vanlig bensin. För dig som användare ger det en bättre arbetsmiljö kring maskinen och mindre sot och avlagringar i motorn.

Vi säljer alkylatbensin både i bulk och i mindre förpackningar. Vi lagerhåller Aspens 2- och 4-takts bensin i 5-liters dunkar.

SÄKERHETSDATABLAD ASPEN 2T

SÄKEREHETSDATABLAD ASPEN 4T