Diesel


 

ACP Diesel med eller utan RME

Vår standarddiesel finns i två utföranden, med eller utan RME. Diesel utan RME kallas även blankdiesel och kan vara fördelaktig när produkten skall lagras över en längre period, eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring. Produkterna innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

Denna produkt finns även som färgad diesel som är lågskattad och bara får användas till stationära dieselmotorer, t.e.x krossverk inom industri och entreprenad.

 Säkerhetsdatablad acp diesel 5% RMe

 SÄKERHETSDATABLAD ACP DIESEL utan RME

 

HVO Diesel

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja, produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Vår HVO har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser. Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra!

SÄKERHETSDATABLAD hvo diesel 100