Diesel


 

ACP Diesel med eller utan RME

Vår standarddiesel finns i två utföranden, med eller utan RME. Diesel utan RME kallas även blankdiesel och kan vara fördelaktig när produkten skall lagras över en längre period, eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring. Produkterna innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

Denna produkt finns även som färgad diesel som är lågskattad och bara får användas till stationära dieselmotorer, t.e.x krossverk inom industri och entreprenad.

 Säkerhetsdatablad acp diesel 5% RMe

 SÄKERHETSDATABLAD ACP DIESEL utan RME

 

ACP Evolution Diesel

Andra generationens drivmedel som innehåller en hydrerad förnybar råvara samt låginblandad RME. Beroende på vilken tid det är på året kan produkten innehålla förnyelsebar andel på hela 32 procent. Av dessa 32 procent är upp till 7 procent RME. Råvaran till övriga 25 procent av den förnybara andelen är en restprodukt från skogsindustrin, närmare bestämt tallolja. Produkten innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

 SÄKERHETSDATABLAD ACP Evolution DIESEL

HVO Diesel 100

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja, produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. Vi använder idag endast råvaror från slakteriavfall i vår HVO Diesel 100. Denna produkt är helt framställd från förnybara komponenter. Det gör att den har en koldioxidbesparing på 88% och en förnybar andel på 100%. Ett fordon som tankar HVO Diesel 100 reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med 88% jämfört med om fordonet som skulle använt helt fossil diesel.

SÄKERHETSDATABLAD hvo diesel 100