Eldningsolja


 

Eldningsolja 1

Kallas även för villaolja. Det finns tre olika oljor i detta segment. Den vanligaste (E10) lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderas en köldhärdigare produkt (E32). För dig som tänker lite extra på miljön kan vi rekommendera vår Minima. Den kan lagras både inom och utomhus och har mycket goda miljöprestanda med lägre svavelhalt och lägre halt av kväve än E10 och E32.

Säkerhetsdatablad E10

Säkerhetsdatablad e32

säkerhetsdatablad minima